Tytuł może wydać Ci się skomplikowany, ale gwarantujemy,   że lektura dostarczy cennych informacji, nawet jeżeli nie jesteś pod „nadzorem” służb państwowych lub prywatnych agentów. Lektura polecana dla przedstawicieli biznesu, polityków, praktyków, którzy stosują techniki inwigilacyjne w życiu zawodowym  jak  i początkujących adeptów. Tego co zostało tu napisane nikt nie przekaże na żadnym kursie  ani szkoleniu doskonalącym.

20047
290 Przedmioty

1 inny produkt w tej samej kategorii: