Bezpieczny telefon szyfrujący IMEI v 3 Stealth Phone

Bezpieczny telefon szyfrujący IMEI v 3 Stealth Phone jest w stanie wykryć wszelkie zmiany w strukturze sieci GSM wywołane przez urządzenia do przechwytywania w celu zarejestrowania lub namierzenia twojego telefonu przez fałszywą sieć GSM jaką te urządzenia tworzą (GSM lnterceptor Proximity Alert). Catcher generuje fałszywego BTS’a klonując lub „wycinając” prawdziwą stację bazową a logowanie się telefonów do tego nadajnika jest procesem automatycznym i naturalnym z racji zasady działania aparatów komórkowych, które wybiorą najsilniejszy sygnał GSM czyli sygnał Catcher’a. XCell Dynamie IMEI v3 Stealth Phone wykrywa te wszystkie zmiany i ostrzega za pomocą ikony kłódki która wyswietlana jest u góry ekranu. Jeżeli połączenie jest zabezpieczone (nie narażone na przechwycenie) kłódka pozostaje zamknięta. W przeciwnym wypadku uwidoczni się w postaci otwartej (Gdy telefon nie wykonuje żadnego połączenia kłódka pozostaje otwarta ze względu na brak szyfrowania w danym momencie).

 

Jeżeli charakterystyka sieci się zmieni np. Poprzez użycie Catcher’a GSM czy IMSI lub jakiejkolwiek metody oszukującej kartę SIM by ta zmieniła szyfrowanie na AS-2 (nowoczesne catcher’y mogą wymusić zmianę szyfrowania z AS-1 na słabsze AS-2) telefon wykryje zmianę szyfrowania I ostrzeże użytkownika o tym fakcie poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu I dźwięku. Jeżeli funkcja antyprzechwyceniowa jest aktywna nie będzie możliwości wykonania żadnego połączenia czy odebrania wiadomości SMS.

4 Przedmioty

2 innych produktów w tej samej kategorii: